مجتمع تجاری پریس سنتر به یاری خداوند مهربان در اردیبهشت ماه 1396 افتتاح گردید ، پریس در فرهنگ ایرانی به معنی دختر پارسی بود و الهام بخش طراوت و شادمانی مردم ایران زمین است .

به خود می بالیم که در ایجاد محیطی الهام بخش که ایرانی بودن را می سراید ، نقش کوچکی را ایفا میکنیم .