به اطلاع مشتریان عزیز مجتمع تجاری پریس سنتر میرسانیم موسیقی زنده تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد .

 
اجرای موسیقی زنده توسط گروه روشان بند در فود کورت مجتمع تجاری پریس سنتر
چهارشنبه ها تا جمعه ها
از ساعت 21 الی 24
 
اجرای موسیقی زنده توسط گروه مین بند در فود کورت مجتمع تجاری پریس سنتر

 

  شنبه ها تا سه شنبه شنبه ها
 
از ساعت 21 الی 24